GeoPascal
Pomiary i Mapy Geodezyjne
Oferta Prac Geodezyjnych

Geodezja i Kartografia

* Mapy do celów projektowych

* Mapy cyfrowe

* Podziały i wznowienia granic działek

* Tyczenia i pomiary powykonawcze
  obiektów budowlanych (budynki, sieci)

* Przekroje poprzeczne, profile podłużne

* Plotowanie kolorowe A 4 - A 0

* inne prace geodezyjne

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

* Obsługa inwestycji inżynierskich

* Pomiary podtorzy suwnic i dźwigarów

* Inwentaryzacja i tyczenie maszyn przemysłowych

* Pomiary geometrii konstrukcji stalowych

* Pionowanie i poziomowanie obiektów

* Pomiary sieci przesyłowych

* Obliczenia mas ziemnych (kubatury)
+48 / 608 594 554

+48 / 77 466 28 26